Japanese Delights

Create Japanese delicacies at home

[Read More...]

Fresh Thai Vegetables

Real Thai ingredients for real Thai dishes

[Read More...]

The Taste of Southeast Asia

Authentic products from across the region

[Read More...]

The Sights and smells...

...of Thai street food

[Read More...]

Mouthwatering Flavours...

...dishes to savour

[Read More...]

Serious Ingredients...

...for serious cooks

[Read More...]

Herbs and Spices...

...and other surprises

[Read More...]

Delectable Desserts...

...for culinary flirts

[Read More...]

Shop Online

Our Supermarket
เยี่ยมชมร้าน


See our Store Page for details of our opening hours and an interactive map showing our location on Wirral.
กดเพื่อทราบรายละเอียดข้อมูลของร้าน

The Jobs Board
หางาน


Visit our Jobs Board
for details of the vacancies at Raan Thai and at other businesses.

Ordering and Delivery - Retail Sales

รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและการขนส่ง

Ordering / การสั่งซื้อสินค้า

The minimum order value is £30.00
ยอดการสั่งต่ำสุดคือ £30.00

Occasionally, items ordered become suddenly unavailable. When this occurs, we may either omit one or two items from the consignment, or substitute similar items of equal or higher quality at equal or lower price. No card transactions are processed until orders are dispatched, and we will automatically reduce your transaction amount if any goods are not sent or any cheaper products are substituted. We will never charge for more expensive items or increase your final payment amount without consulting you. If a large proportion of your order is unavailable, we will contact you by email or telephone.

บางครั้งสินค้าทีท่านสั่งหมดสต็อก ในกรณีนี้ทางร้านจะยกเลิกสินค้าตัวดังกล่าว หรือบางกรณีทางเราจะทำการแพ็คสินค้าตัวอื่น ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน แต่คนละยี่ห้อไปให้ ราคาอาจจะเท่ากันหรือถูกกว่านั้น ทากร้านมิได้ทำการเก็บเงินลูกค้าล่วงหน้าแต่อย่างใด จะดำเนินการก็ต่อเมื่อสินค้าได้ทำการแพ็คและส่งออกไปเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งจะคิดเงินตามความเป็นจริงที่สินค้าได้ออกไป ในกรณีที่ท่านออเดอร์และสินค้าส่วนฬหญ่ทางร้านไม่มี ณ ขณะนั้น ทางเราจะทำการติดต่อท่านทาง Email หรือทางโทรศัพท์

Package contents must be examined immediately after receipt, and any shortages or breakages MUST be reported within 24 hours. The packing of all orders is recorded by CCTV. Reports of breakage must be accompanied by photographs, emailed to enquiries@raanthai.co.uk

หลังจากที่ท่านได้รับกล่องสินค้าจะต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยในทันทีที่รับสินค้า หากสินค้าไม่ครบหรือมีการแตกหัก เสียหายจะต้องแจ้งกับทางร้านภายใน 24 ชั่วโมง ขอแจ้งว่าในการบรรจุสินค้าทุกชิ้นจากทางเราได้มีการบันทึกภาพ โดยกล้องวีดีโอวงจรปิดทุกครั้ง ดังนั้นในการแจ้งความเสียหายจะต้องมีการถ่ายรูปสินค้าแนบอีเมล์แจ้งแก่ทางเราทุกครั้ง โดยเมล์มาที่ enquiries@raanthai.co.uk

Delivery to the UK / การจัดส่งในสหราชอาณาจักร

We offer a range of delivery options covering the whole UK, dispatched with national courier companies. Please note that Next Working Day scheduled delivery refers to delivery on the day after dispatch of your goods, and not the day after the placing of your order.

ทางบริษัทได้นำเสนอทางเลือกระบบการจัดส่งทั่วราชอาณาจักรโดยบริษัทขนส่งชั้นนำ ทางบริษัทมีการจัดการส่งสินค้าให้ท่านทุกวันทำการหรือแม้กระทั่งระบบส่งพิเศษในวันเสาร์ทั่วทั้งยูเค ดังนั้นเมื่อท่านเลือกบริการการจัดส่งวันถัดไป ควรคำนึงด้วยว่าในที่นี้ มีความหมายถึงการนับซึ่งเริ่มจากเมื่อสินค้าได้เริ่มทำการส่งออกไปจากทางร้านแล้วเท่านั้น มิได้นับจากเวลาที่ท่านได้ส่งการสั่งซื้อ

Shipping charges stated at Checkout for orders which contain a large number of Wholesale items will only be an estimate, as it may be necessary and/or cheaper to ship to you using palletized delivery. If we do decide to ship your goods on a pallet, we will contact you confirm both the final delivery cost and that your delivery premises are suitable for a large lorry with a tail-lift to unload.

We generally dispatch orders within 1 - 3 working days of receipt. If, for any reason, there will be a delay of more than 3 days in the sending of your order, we will contact you by email to advise you of the reason for the delay and the expected day of dispatch.

ช่วงเวลาทำการบรรจุสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับรายการสั่งซื้อ หากมีเหตุปัจจัยอื่นใดที่จะทำ ให้การบรรจุสินค้าหรือการส่งล่าช้าไปกว่าปรกติ เราจะติดต่อกลับไปยังท่านทางอีเมล์ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการจัด ส่งสินค้า

Please note that delivery to some Scottish Highland and island areas may take longer than 24hrs. All delivery times cannot be guaranteed, and although we work with the couriers to ensure that deliveries are made on time, events beyond our control can occasionally mean that goods take an extra working day to arrive. Please bear this in mind when ordering fresh or frozen goods as, we unfortunately cannot guarantee the quality of these items when dispatched to non-UK Mainland addresses.

การจัดส่งในบางพื้นที่ของสก็อตแลนด์ไฮล์แลนด์และเกาะต่างๆของสก็อตแลนด์ อาจจะกินเวลาในการจัดส่งมากกว่า 24 ชั่วโมง เวลาในการจัดส่งไม่สามารถการันตีได้ แต่บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าตรงตามเวลา แต่บางครั้งในพื้นที่เหล่านี้การขนส่งจะใช้เวลามากกว่าพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นกรุณาคำนึงก่อนที่ท่านจะออเดอร์สินค้าสดและสินค้าแช่แข็ง ทางบริษัทไม่สามารถการันตีคุณภาพของสินค้าเหล่านี้ได้ถ้าพื้นที่จัดส่งเป็น non-UK Mainland addresses

UK Next-day service delivery by the courier will take place at any time between 09:00 and 17:30. We unfortunately have no control over delivery, and are unable to contact the courier to confirm exact delivery times. You will receive an automated email or text message when your goods are dispatched, and you will be able to track your parcel on the courier's website. If you do not see an email, please check your junk mail folder.

เวลาในการจัดส่งสินค้าของทางบริษัทขนส่งในประเทศอังกฤษจะอยู่ในช่วงเวลา 9.00 – 17.30 ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของบริษัทขนส่ง ทางบริษัทเราไม่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆได้และไม่สามาถที่จะทราบเวลาที่แน่นอนที่สินค้าของท่านจะทำการจัดส่งให้ท่านได้ ณ เวลาไหน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านจะได้รับข้อมูลอัตโนมัติซึ่งส่งไปที่อีเมลล์หรือข้อความที่มือถือของท่าน เมื่อสินค้าได้ทำการจัดส่งออกไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านสามารถที่จะติดตามสินค้าของท่านได้ในเว็ปไซส์ของบริษัทขนส่ง แต่ถ้าท่านไม่ได้รับอีเมลล์ใดๆ กรุณาเช็คที่เมลล์ขยะ Junk mail ของท่าน

Delivery charges are calculated when you checkout and are based upon your location. All charges are based on a maximum package weight of 30kg. A basket of goods amounting to more than 30kg will be treated as two or more separate packages, and the delivery charge will be multiplied accordingly.

ราคาค่าขนส่งจะแจ้งให้ท่านทราบก็ต่อเมื่อ ท่านทำการ checkout กับทางเว็บไซส์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และน้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถ้าในกรณีที่ออเดอร์มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม หมายความว่า ค่าขนส่งจะเพิ่มเป็น 2 กล่อง หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่ท่านสั่งมา ทางระบบจะคิดคำนวนให้ท่านอัตโนมัติ

UK Mainland / (สหราชอาณาจักรแผ่นดินใหญ่)

For each basket of up to 30kg there is a delivery charge of:
สำหรับออเดอร์น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม รายละเอียดค่าขนส่งมีดังนี้

- £5.95 - Next Working Day / วันถัดไป
- £7.95 - Next Working Day by 12.00pm / วันถัดไปก่อนเวลา 12.00
- £10.95 - Next Working Day by 10:30am / วันถัดไปก่อนเวลา 10.30
- £12.95 - Next Working Day by 9:00am / วันถัดไปก่อนเวลา 9.00
- £12.95 - Saturday / วันเสาร์
- £15.95 - Saturday by 10:30am / วันเสาร์ก่อนเวลา 10.30
- £17.95 - Saturday by 9:00am / วันเสาร์ก่อนเวลา 9.00

Some timed services are not available in all areas. If your chosen timed service is not available in your area, we will dispatch your goods on the next available service and adjust your payment amount.

บริการพิเศษนี้จะมีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในกรณีที่ท่านเลือกและชำระระบบบริการพิเศษซึ่งไม่มีในพื้นทีของท่าน ทางบริษัทจะทำการจัดส่งให้ท่านในหัวข้อเลือกบริการขนส่งวันถัดไป ส่วนค่าขนส่งส่วนต่างเราจะทำการปรับราคาให้ท่านตามยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

Highlands and Islands of Scotland, Isle of Man, Northern Ireland

ไฮล์แลนด์และเกาะต่างๆใน สก็อตแลนด์, เกาะแมน, ไอร์แลนด์เหนือ


For each basket of up to 30kg there is a delivery charge of:
สำหรับออเดอร์น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม รายละเอียดค่าขนส่งมีดังนี้

- £12.95 - 1-3 Working Days / 1-3 วันทำการ

(Postcodes: AB31-38, AB40-56, IV, KA27-28, KW, PA20+, PH4+, BT, IM, ZE)
(รหัสไปรษณีย์ : AB31-38, AB40-56, IV, KA27-28, KW, PA20+, PH4+, BT, IM, ZE)

Isle of Wight/Scilly Islands / เกาะไวท์และหมู่เกาะซิลี่

For each basket of up to 30kg there is a delivery charge of:
สำหรับออเดอร์น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม รายละเอียดค่าขนส่งมีดังนี้

- £10.95 - 2 working Days / 2 วันทำการ

(Postcodes: PO30-41, TR21-25)
(รหัสไปรษณีย์ : PO30-41, TR21-25)

Delivery to Channel Islands and rest of EU

การจัดส่งสำหรับชาแนลไอร์แลนด์และกลุ่มสหภาพยุโรป


Orders are dispatched within 1-3 days of receipt, on DHL/UK Mail's Economy Select (Road) Service. Delivery times vary from 2 - 7 days, depending on destination, and are indicated during Checkout. Although we take care to chill and insulate fresh and frozen products, we unfortunately cannot guarantee the condition of such items after a 2 - 7 day transit period. These goods are therefore ordered at customers' own risk.

สินค้าจะถูกบรรจุและจัดส่งในช่วงเวลา 1-3 วันหลังจากที่ได้รับรายการสั่งซื้อ ในการจัดส่งแบบประหยัด (ทางรถ) การจัดส่งจะใช้เวลาประมาณ 2-7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางและสถานที่จัดส่ง ทางร้านจะพยายามดูแลเกี่ยวกับการ รักษาระดับความเย็นของสินค้าชนิดผักสด ของสด และสินค้าแช่แข็งอย่างดีที่สุด แต่ทางเราไม่สามารถรับรองคุณภาพสินค้า บางชนิดได้เต็มที่สำหรับการจัดส่งที่ต้องใช้เวลา 2-7 วัน ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับการพิจราณาในการออเดอร์สินค้าของท่านด้วย

Delivery will take place at any time between 08:00 and 18:00. We unfortunately have no control over delivery, and are unable to contact DHL/UK Mail to confirm exact delivery times. You will receive an automated email when your goods are dispatched, and you will be able to track your parcel on the DHL/UK Mail website. If you do not see an email, please check your junk mail folder.

ทางร้านใช้บริการของ DHL/UK Mail ซึ่งเวลาในการจัดส่งอยู่ระหว่าง 8.00 -18.00 น. ทางร้านไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาที่แน่นอน ให้ท่านได้ หรือแม้กระทั่งติดต่อ เพื่อขอเวลาที่แน่นอนจากทาง DHL/UK Mail ได้ ทั้งนี้ท่านจะสามารถติดตามข้อมูลการจัดส่งได้จากเวปไซด์ของ DHL/UK Mail โดยจะมีอีเมล์ไป ถึงท่านเพื่อแจ้งหมายเลขจัดส่งของ DHL/UK Mail หากสงสัยว่ายังไม่ได้รับอีเมล์ให้ท่านกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ (Junk mail)

For each basket of up to 30kg there is a delivery charge of:
สำหรับออเดอร์น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม รายละเอียดค่าขนส่งมีดังนี้

Channel Islands / ชาแนลไอร์แลนด์ - £13.95 (up to 30kg)
Republic of Ireland / สาธารณรัฐไอร์แลนด์ - £13.95 (up to 30kg)
Belgium/Luxembourg/Netherlands / เบลเยี่ยม/ลักแซมเบริก/เนเธอร์แลนด์ - £13.95 - £14.95 (up to 30kg)
France/Germany / ฝรั่งเศส/เยอรมัน - £14.95 (up to 30kg)
Italy/Spain/Austria/Portugal / อิตาลี/สเปน/ออสเตรีย/โปรตุเกส- £14.95 - £16.95 (up to 30kg)
Greece/Bulgaria/Czech Republic/ Estonia/Hungary/Latvia/Liechtenstein/Lithuania/ Poland/Romania/Slovakia/Slovenia/ Gibraltar / กรีก/บัลแกเรีย/สาธารณะรัฐเชค/แอสโทเนีย/ฮังการี่/ลัตเวีย/ลิคเทนสไตน์/ลิทัวเนีย/ โปแลนด์/โรมาเนีย/สโลวาเกีย/สโลเวเนีย/ยิบรอนต้า - £16.95 - £27.95 (up to 30kg)
Finland/Sweden/Denmark / ฟินแลนด์/สวีเดน/เดนมาร์ค - £14.95 - £16.95 (up to 30kg)
Croatia / โครเอเชีย - £32.95 (up to 30kg)

Some areas of European mainland countries are classified by DHL as "Remote Areas" and a £15.00 surcharge, in addition to the normal shipping cost is payable. Usually, these are areas which require a water crossing or are located far from major towns and cities. If your delivery address is located in a Remote Area, we will contact you by email to check whether you agree to this extra payment. Please note the Remote Areas are decided by DHL and we are not able to discuss whether your area is actually "remote" or not.

Consignments weighing in excess of 30kg will be treated as two or more separate packages and the delivery charge calculated accordingly.

น้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถ้าในกรณีที่ออเดอร์มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม หมายความว่า ค่าขนส่งจะเพิ่มเป็น 2 กล่อง หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่ท่านสั่งมา ทางระบบจะคิดคำนวนให้ท่านอัตโนมัติ