Shinshu (White) Miso Paste - HIKARI
Shinshu (White) Miso Paste - HIKARI